Mislukte christen?

Mislukte christen? Steeds weer de fout in!

Met God in het reine leven

Ik wil graag met God in het reine leven, maar bak er weinig van als ik naar mezelf kijk. Laatst heb ik aan God vergeving gevraagd. En werkelijk, dezelfde avond ging ik alweer de fout in. Ik voel me een mislukkeling, mislukt …

Wat gaaf dat je verlangt naar een goede relatie met God.

 

Welkom in de club : ) Wij mensen zijn vanuit onszelf zwak. En zelfs na de meest geweldige toewijdingmomenten blijkt nog steeds dat onze eigen motivatie en trouw wankel is. Paulus vertelt precies hetzelfde, lees maar na in Romeinen 7. Wat een opluchting om dit gewoon te erkennen, zie Romeinen 8:6a (wat onze eigen natuur wil brengt de dood …). Wat gaaf dat je verlangt naar een goede relatie met God. Wat is een goede relatie eigenlijk? Ik heb ontdekt dat een goede relatie niet gaat over wat ik goed doe en hoe vaak ik netjes Bijbellees of bid, maar over wat God heeft gedaan en daar vanuit leven. Kijk maar mee:

 

Het is goed

Zo duidelijk als de diagnose over je ‘oude eigen natuur’ is, zo glashelder is de diagnose over je nieuwe natuur. Namelijk: Zo is er dan nu géén veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1). Door te belijden dat Jezus jouw Redder is, mag je vervolgens belijden dat je rechtvaardig bent gemaakt in Hem en dat de relatie tussen jou en God helemaal goed is (Romeinen 5:1). Je mag dus echt weten dat God géén reden meer heeft om jou alleen te laten. Er is niets meer wat jou van Hem kan scheiden. Ook de zonden die je nog doet niet (Romeinen 8).

 

Garantie

De Heilige Geest in jou is Gods garantie dat het goed is tussen jou en Hem. En waar je voorheen niets anders kon dan je ‘neerleggen’ bij je zwakheid, kan je nu, door deze Geest, in opstand komen tegen zonden en onvolmaaktheid! De aanwezigheid van God in jouw leven geeft jou de mogelijkheid om een leven vol ‘Heilige Geestvrucht’ te leiden. God weet heel goed dat wij vanuit onszelf zwak zijn. Maar dat is dus niet het héle verhaal!

Vertrouwen

God heeft geen verwachting van jouw oude natuur. Hij kent de feiten :) God heeft verwachting van jouw nieuwe natuur, van ‘de Heilige Geest in jou’. Gods volgorde is deze: Jij mag rust vinden in het volbrachte werk van Jezus en Hem leren vertrouwen wat betreft Zijn leven in jou. Dan komt de vernieuwing van binnenuit. 'De Geest in ons brengt leven en vrede en heeft als vrucht toewijding en een heilig leven'(Romeinen 8:6+22). Zie je de volgorde?

 

Welkom!

Gun jezelf tijd om tot rust te komen bij God. Om te gaan beseffen wat het betekent dat het goed is tussen jou en Hem. Jouw relatie met God wordt sterker door te kijken naar Jezus. Je mag verwachting hebben van Jezus in jou. De praktische invulling gaat dan vanzelf vorm krijgen, wees maar creatief! Welkom in de club van vrienden van God!

 

Reageren?

Heb je vragen of zou je met iemand van gedachten willen wisselen of wil je je hart luchten? Je bent welkom om ons een berichtje te sturen of te bellen voor een gesprek.