bent u wel bereid om ons goede doel te steunen? U kunt een donatie doen door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. De rekening staat op naam van ‘AR Blaauw  onder vermelding van Stichting Regiopastor .

 

Rekeningnummer NL22 INGB 0659 4753 67

 

Het is ook mogelijk om via iDeal te doneren. klik op de ‘DONEREN’-knop en ondersteun ons doel!

Download
Stichting regiopastor -2017-2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Staat van baten en lasten over 2017 -201
Adobe Acrobat document 207.8 KB

Anbi gegevens stichting regiopastor

 

N.A.W.gegevens

Stichting Regiopastor
bernisse 28
NL-8032 BN Zwolle

RSIN  814112158

 

 

Bankrelatie:

Zending / Evangelisatie: iban-adres: NL22 INGB 0659 4753 67 tnv AR Blaauw ovv Gift Regiopastor . 

l