Services

Binnen een paar minuten krijgt u een beeld van uw belangrijkste klachten. De online zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Het is alleen bedoeld u zelfinzicht te geven

Dokter.nl

https://www.dokter.nl/

bloedonderzoek

 

https://testjegezondheid.nl/

PsyQ online zelftesten

https://www.psyq.nl/e-health