Homofilie

Homofilie

Wat zegt de Bijbel over homofilie?

 

In deze tijd is het een gevoelige en bijna gevaarlijke vraag om te beantwoorden: Wat zegt de Bijbel over homofilie en homoseksualiteit? Toch zoeken velen naar een eerlijk en gefundeerd antwoord. In dit artikel zal ik proberen het hart van God te vertolken over homoseksualiteit, gebaseerd op wat de Bijbel erover zegt.

 

De hele openbaring van de Bijbel is, dat God niet tegen mensen is, maar dat Hij voor ons is. De hele Bijbel door weerklinkt de hartekreet van God, Die een bewogen en genadige Vader is: ‘Ik hou van je en ik wil je redden! Ik wil je bevrijden, genezen, helpen, steunen, overwinning geven.’ De naam van God is IK BEN. Dat betekent eigenlijk: Ik ben hier en Ik ben er voor jou. Ik ben niet ver van je, maar Ik leef intens met je mee en wil je helpen in alles waar je mee worstelt. Ik heb alleen maar jouw geluk op het oog. Dat is Gods hart, dat in de Bijbel weerklinkt.

 

De Bijbel laat God ook zien als Degene Die mensen nooit opgeeft. Hoe verkeerd mensen ook leefden, hoeveel overtredingen mensen ook begingen, hoe ze ook op Gods hart trapten, Hem een mes in de rug staken, Hem verraadden en Hem de rug toekeerden … God was wel tijdelijk boos, maar Hij bleef nooit boos en keerde Zich altijd in diepe ontferming en liefde weer om naar de mens.

 

'In een opwelling van woede keerde Ik Mij van je af, maar Ik trek Mij je lot weer aan, want eeuwig duurt Mijn liefde," (Jesaja 54:8).

 

Gods liefde is eeuwig. Hij is onuitputtelijk trouw en goed.

 

De ultieme uiting van Gods diepe, eeuwige, onbeschrijfijke liefde kwam tot uiting in Jezus Christus: God Die letterlijk afdaalde uit de hemel naar de aarde, in het stoffelijke lichaam van een mens, net als jij en ik. Hij liet Zijn eeuwige, glorieuze volmaaktheid, heerlijkheid, vreugde en geluk achter Zich, om af te dalen in het stof. Om zwak te worden net als wij, om aan verleidingen blootgesteld te worden, om honger, dorst, kou en allerlei vormen van pijn te ondergaan. Om dicht bij ons te zijn en heel duidelijk Zichzelf te laten zien.

Voorheen had God Zich enkel geopenbaard via onbeschrijflijk spectaculaire wonderen, zoals bij het volk Israel, toen ze uit Egypte werden bevrijd en God als een onvoorstelbaar indrukwekkende zuil van vuur bij hen was, elke dag bovennatuurlijk voedsel bracht, de zee openspleet, de bergen liet schudden door Zijn hemelse macht, water uit rotsen liet komen voor miljoenen mensen, enz.

 

Macht en majesteit, imposant en spectaculair ... maar de mensen geloofden niet in God.

Hoe overweldigend, verbijsterend, onbeschrijflijk machtig Gods daden ook waren, hoezeer de hemel en de aarde ook beefden door Zijn verschijning, Zijn stem en Zijn kracht, hoe vaak Hij ook wonderen deed die miljoenen mensen het leven redden ... Ze geloofden niet in Hem.

 

Het is te gek voor woorden, maar zo is de mens. Daarom besloot God als een mens, net zoals wij, bij ons te komen. Om heel intiem, heel persoonlijk, heel kwetsbaar, heel toegankelijk voor iedereen te worden, zodat de mensen Hem van heel nabij zouden kunnen zien, ontdekken, leren kennen en begrijpen Wie en hoe God is.

 

Jezus Christus kwam op de aarde, als een mens van vlees en bloed. Hij gaf Zijn leven voor ons, als een losprijs voor onze zonden.

Dat laat Gods onbeschrijflijke liefde zien. Hij werd mens en stierf als een offer voor onze schuld. Grotere liefde kun je je niet voorstellen. Onmogelijk.

Dat moeten we echt voorop stellen. Het hart van God is liefde. Hij is de bron van liefde. Hij geeft liefde. Er bestaat geen ware, zelfopofferende liefde buiten God om. Alles wat goed is, komt van Hem. Hij is de Gever van geluk, leven, gezondheid, overvloed.

God is Leven, Hij schiep de aarde met alle schoonheid, om mensen te laten genieten zonder grenzen. En God schiep de mens met zijn seksualiteit, om van elkaar te genieten, elkaar te strelen, liefde te ervaren en samen tot een wondermooie eenheid te worden.

 

God heeft seksualiteit gemaakt, als een zegen, als een kostbaar geschenk.

God is Degene Die ons gemaakt heeft en van ons houdt, veel meer dan elke aardse vader of moeder die wij ons kunnen voorstellen. Hij is liefde en Hij brandt van bewogenheid voor elk van ons. Hij wil ons redden. Dat is wat we heel goed voor ogen moeten houden. Als we ook maar een moment twijfelen aan Gods liefde, aan Gods hart, aan Gods motieven, zullen we Hem verkeerd begrijpen en zullen we Hem van ons wegduwen, terwijl Hij juist huilt om ons.

 

God schiep man en vrouw naar Zijn beeld

De reden dat ik dat zo sterk benadruk, is simpel: God heeft homofilie niet geschapen. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En dat is vreselijk moeilijk om te begrijpen, voor sommigen die dit lezen. Houdt God dan niet van me? Natuurlijk wel! Hij houdt juist van hen die worstelen met homoseksualiteit. Hij wil ons in al Zijn liefde helpen, antwoord geven, bevrijden, verlossen, herstellen zoals Hij ons bedoeld heeft, in Zijn volmaakte liefde.

God maakte de mens naar Zijn beeld, in de vorm van man en vrouw. De man en vrouw hebben elk iets van Gods kenmerken in zich en ze vullen elkaar aan.

God is de Gever van leven, de bron van leven, Hij verwekt kinderen en wil Zijn kinderen op aarde vruchtbaar en gelukkig zien. Homofilie is dood, je kunt er geen leven mee verwekken, het is een doodlopende straat. Zo heeft God ons niet bedoeld.

God wil elk mens het diepe geluk schenken van eigen kinderen te hebben, eigen nageslacht, met je eigen intieme geliefden. Geen grotere vreugde bestaat er dan dat een man en vrouw samen komen, in liefde genieten van elkaar, zich aan elkaar overgeven, in elkaars verschillen, en dat daar dan een beeldschoon, stralend, gezond en superleuk kindje uit voortkomt, waarin ze elk iets van zichzelf herkennen. Zo mooi! Zo ontzettend rijk ben je dan.

 

Dat is onmogelijk bij homoseksualiteit. Je blijft in wezen alleen.

Als je oud wordt, heb je niemand om je heen. Geen kinderen. Geen kleinkinderen. Geen nageslacht. Jij sterft en alles sterft met je mee. Het is een weg van dood en verlies. Zo is God niet. Hij is leven, puur leven en Hij wil ons leven geven in elke denkbare vorm.

 

God maakte de mens bewust als man en vrouw, omdat man en vrouw zo anders zijn, zo verschillend. Soms lijken ze zelfs aan elkaar tegenovergesteld. Dat verschil is er juist om de man en de vrouw van elkaar te laten leren, te doen groeien tot geestelijke en emotionele volwassenheid. De man heeft de kenmerken van de vrouw nodig om zelf diepgaand verrijkt te worden. En de vrouw heeft de eigenschappen van de man hard nodig. Man en vrouw kunnen niet zonder elkaar.

 

God geeft ons liefde, genade, geduld en nederigheid om met elkaars verschillen om te gaan.

Maar God heeft duidelijk man en vrouw gemaakt die samen een compleet beeld van Hemzelf vertegenwoordigen. Hij schiep geen twee mannen of twee vrouwen en zei: Als je sterft houdt het verhaal op, dan ben je alleen en alles gaat verloren. Nee, Hij zei: ‘Laten we mensen maken naar ons beeld, man en vrouw schiep Hij.’

 

Waar komt homofilie vandaan?

De grote vraag is natuurlijk: is homofilie aangeboren of is het iets wat zich heeft ontwikkeld? Ik heb twee ooms gehad die een homoseksueel leven leidden en ik heb diverse anderen gekend die zo leefden. Ik kan er dus een aardig woordje over meespreken. Mijn beide ooms heb ik van kindsaf heel goed gekend en ik heb veel gesprekken gehad met diverse andere homo’s. Ik heb ook gebeden voor homoseksuelen die graag wilden bevrijd worden en ik heb van alles gezien en gehoord. Uit deze jarenlange ervaring kan ik een aantal zaken vertellen, die ik geleerd heb over de oorzaken van homofilie.

 

Als de Bijbel zegt dat God mensen niet als homoseksuelen heeft gemaakt, en dat Hij niet wil dat mensen zo leven, is de vraag: Wat weet God over deze levensstijl, dat wij niet weten? Hij heeft alleen maar liefdevolle redenen om ons iets anders toe te wensen. God is geen monster dat mensen wil doen lijden. Hij is pure Liefde, de Bron van goedheid. Alles wat echt blijvend geluk schenkt, komt van Hem.

 

Waarom is Hij dan niet blij met homofilie? Omdat het een ontwrichting is van hoe de mens door Hem gemaakt is. Het is onnatuurlijk, zo heeft God ons niet bedoeld.

En hoeveel seksueel genot het ook tijdelijk kan geven, hoeveel troost het tijdelijk kan brengen op een verwonde ziel, het schenkt niet het geluk, niet de diepe innerlijke bevrediging, niet het leven dat God ons wil schenken. Het is een doodlopende weg en het is een weg waar Gods vreugde niet ten volle kan stromen. Hij heeft ons ook duidelijk lichamelijk niet zo ontworpen.

De man en vrouw zijn nadrukkelijk ontworpen, door de beste Ingenieur Die er bestaat, om elkaar aan te vullen, zowel emotioneel, psychisch, geestelijk als lichamelijk. Seks hebben gaat heel natuurlijk, het is zo bedoeld. De vrouw vindt geborgenheid in de man, die sterker gebouwd is. De man ontdekt verfijning en details waar de vrouw oog voor heeft. Er zijn eigenlijke talloze kenmerken op te sommen waarin man en vrouw elkaar aanvullen, op elk denkbaar gebied van ons bestaan.

Maar waar komt homofilie dan vandaan? Sommigen beweren dat het genetisch is bepaald en dus aanwezig is vanaf de geboorte. Dat is echter nooit bewezen.

 

Als je logisch nadenkt en eerlijk durft te zijn, zul je beseffen dat het niet genetisch kan zijn, want zo is de mens eenvoudigweg niet gemaakt.

 Er zijn heel veel elementen die een rol spelen. Ik zal vier oorzaken voor homofilie opsommen, zoals ik ze meen waar te nemen. Ik zeg niet dat dit een compleet inzicht is, maar ik geloof wel dat elke oorzaak die ik opnoem een realiteit is.

 

Homofilie als gevolg van emotionele trauma's

 

Het meest bekende is dat er een ontwrichting heeft plaatsgevonden in de psychische en emotionele groei van een kind. Een kind dat veel te weinig vaderliefde krijgt, kan scheefgroeien. Een kind dat te weinig moederliefde krijgt, kan scheefgroeien. Traumatische ervaringen kunnen voor een verstoring in de ontwikkeling van de identiteit zorgen. En ga zo maar door.

 

God heeft ons bedoeld om in harmonie en liefde te leven. Als mensen God kennen en vanuit Zijn rust, liefde en vreugde leven, dan groeien kinderen goed op. Dan worden ze emotioneel en psychisch sterk en evenwichtig. Als de vader echter altijd afwezig is, nooit tijd heeft voor zijn kinderen, als hij ze nooit een knuffel of kus geeft, nooit zegt hoeveel hij van ze houdt, dan ontstaat er een schrijnend gemis in het hart van een kind. Het is een drama dat veel mannen niet in staat zijn hun liefde te uiten naar hun kinderen.

 Soms komt dat ook door een te dominante moeder, die de vader niet erkent als gezag in het gezin en die zelf de broek aanheeft, waardoor de man zich in zichzelf terugtrekt en dus geen goed voorbeeld kan zijn voor de kinderen.

Door het gebrek aan gezonde vader- en moederliefde groeien veel kinderen op met een trauma. Toch heeft God, Die onze Vader is, het aan de man gegeven om Gods vaderhart aan zijn kinderen duidelijk te maken. Je kinderen knuffelen, kussen, liefkozen, aandacht en bevestiging geven, is essentieel bij de ontwikkeling van een gezonde emotionele identiteit.

We leven echter in een wereld waar God geen plaats meer krijgt, waar mensen beweren God niet nodig te hebben en als mensen in God geloven is het helaas dikwijls op een oppervlakkige manier. Ze gaan naar de kerk, maar ervaren God niet en God kan maar weinig doen in de levens van mensen. Zo krijg je mensen die zelf arm zijn, die zelf leeg zijn vanbinnen en die dus aan hun kinderen niet kunnen doorgeven wat ze nodig hebben. De ouders zijn zelf getraumatiseerd door het gebrek aan liefde.

 

Ik geloof dat veel vormen van homofilie hun wortels hebben in een gemis van vader- of moederliefde, wat in wezen voortkomt uit een gemis van Gods liefde. 

 God ontbreekt in deze maatschappij, waardoor Gods liefde ontbreekt. We zijn allemaal geschapen om doordrenkt te zijn met Gods liefde. Zonder deze warme liefde van God groeien we niet op zoals Hij bedoeld heeft. Dan worden we als een boom die kromgroeit.

 Het antwoord is dan ook niet: jezelf storten op mensen in de hoop daar de leegte in je hart aan te vullen, maar een diepe ervaring krijgen van de liefde waarvoor je geboren bent en die je zo nodig hebt: de liefde van je hemelse Vader en Moeder, Die meer van je houdt dan wie dan ook.

 

God is zowel vader als moeder, in de meest volmaakte vorm.

God heeft vaders en moeders geschapen als een uitdrukking van Wie Hij is. Hij is het Die we nodig hebben. Niet de armen van een man of vrouw, maar Zijn armen om ons heen. Hij kan ons innerlijk zo diep vervullen met liefde, dat we opnieuw sterk en gezond worden. Dan worden we herboren door Zijn liefde en worden we mensen zoals Hij ons bedoeld heeft.

De belangrijkste stap die elk mens dus moet zetten, om herstel en harmonie te vinden, is de stap naar God. Niet persé de stap naar een religieuze kerk. Helaas vind je lang niet in alle kerken de werkelijke ontmoeting met God en de diepe ervaring van Zijn liefde. Toch zijn er wel christelijke groepen waar God werkelijk aanwezig kan zijn, omdat mensen zich ten volle door Zijn Geest laten leiden. Ga op zoek naar een plaats waar God werkelijk kan en mag zijn, waar Zijn liefde en Zijn wonderen sterk aanwezig zijn.

Dat kan evengoed een huiskerk of huisgroep zijn, waar mensen op een ongedwongen manier samenkomen, voor elkaar bidden en met raad en daad elkaar terzijde staan.

Ga op zoek naar God. Niet op een religieuze manier, maar op een manier die je leven verandert. 

Ik wil je ook van harte aanmoedigen om naar onze samenkomsten van Sound of Heaven te komen, waar duizenden mensen God op een bijzondere wijze ervaren en waar God veel mensen geneest naar geest, ziel en lichaam.

God wil ons allemaal onderdompelen in Zijn liefde, Hij wil ons een openbaring geven van Wie Hij is, Hij wil ons vrij maken van alle onzuiverheid en verkeerde lusten en wil ons zien stralen als gezonde mensen, die weten wat echt leven is. Daarom is Jezus Christus gekomen. Hij zei: Ik ben gekomen opdat jullie leven zouden hebben en wel leven in overvloed.

 

Homofilie als gevolg van onreine geesten

 

In mijn jarenlange ervaring in het omgaan met homoseksuelen heb ik, naast emotionele trauma’s, een tweede dimensie waargenomen, die een rol kan spelen. De Bijbel zegt dat er een onzichtbare wereld is van engelen en demonen. Boze geesten worden ook onreine geesten genoemd in de Bijbel. Dat zijn onzichtbare geestelijke wezens die een lichaam van een mens of dier zoeken als huis.

 

Er zijn vele soorten geesten en hun doel is om de mens te verzieken, te ontwrichten en uiteindelijk te vernietigen.

Omdat ze zelf geen lichaam hebben willen ze profiteren van het lichaam van anderen. Die geesten hebben dus geen kans om zelf seksueel genot te ervaren. Als ze echter in het lichaam van een ander kunnen wonen, dan kunnen ze wel genieten van seksueel genot. Dat klinkt heel bizar en dat is het ook. Stop nu niet met lezen, omdat je dit te ver vindt gaan.

 

Ik heb diverse malen gebeden voor iemand die last had van homofilie en tot mijn verbazing zag ik dan dat er ineens een andere geest in die persoon tot uiting kwam. Een man begon ineens heel luid, met een vrouwenstemmetje te gillen, of begon zich ineens als een mietje te gedragen of als een buikdanseres te dansen. Anderen begonnen ineens vreselijk perverse woorden uit te roepen of als een slang liggen kronkelen op de grond.

 

Deze bizarre uitingen kunnen alleen verklaard worden door de aanwezigheid van een demon die op dat moment in die persoon tot uiting komt.

Dat zie je bij Jezus Christus en de apostelen ook, dat er ineens een geest door een mens heen begint te spreken. De invloed van onreine en boze geesten is iets waar alle mensen mee te maken hebben, alleen beseffen de meesten het niet. Jezus Christus dreef onophoudelijk, overal waar Hij ging, demonen uit bij mensen.

‘Op dat ogenblik was er in hun synagoge een man die in de macht was van een onreine geest. En hij schreeuwde: ‘Wat wilt u van ons, Jezus van Nazaret? Bent u soms gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent: u bent de heilige van God!’ Jezus zei streng: ‘Zwijg en ga uit de man weg.’  De onreine geest deed de man stuiptrekken en ging met een luide schreeuw uit hem weg’ (Marcus 1:23-26).

 

Geesten kunnen onnatuurlijke en extreme driften en gedachten inspireren en mensen verlagen tot het niveau van dieren. De mens wordt dan geleid door iets wat niet bij die mens hoort. Wanneer er door een oprechte christen in naam van Jezus Christus bevolen wordt dat deze geesten een mens verlaten, zie je soms een duidelijke reactie, zoals stuiptrekkingen, schreeuwen, enz. Als degene die bidt het gezag van Jezus Christus gebruikt, wordt de geest verdreven en is de mens vrij. Dat heb ik diverse malen meegemaakt.

 

Het ervaren van deze geestelijke realiteit heeft mij de ogen geopend: er is niet altijd alleen maar een emotionele ontwrichting, soms is er een opening gekomen voor een geest die iemands identiteit in de war brengt.

Ik heb psychiaters, psychologen en artsen in mijn vriendenkring. Dat zijn medische wetenschappers, die nuchter met deze dingen omgaan. Zij weten dat er sprake kan zijn van een geestelijke invloed en diverse artsen die ik ken bidden ook voor bevrijding.

Als je bevrijd wilt worden van homofilie, is het goed om ook bevrijdingsgebed te ontvangen. Bevrijdingsgebed is gebed door christenen die onreine geesten bij je wegsturen. Wees daar niet bang voor, want dit hoort bij het christenzijn. Jezus Christus dreef constant geesten uit, overal waar Hij ging.

De mens is een geestelijk huis. God wil in ons wonen met Zijn heilige Geest, Die de Geest van liefde, waarheid, vrijheid en vrede is. Maar de onreine geesten willen ook in ons huis wonen. Het is belangrijk deze werkelijkheid niet te ontkennen, terwijl de hele mensheid er duidelijk last van heeft. Het is beter hier eerlijk in te zijn en te kiezen voor de weg van vrijheid.

 

 

Als je contact zoekt met christenen, vraag dan ook om gebed voor bevrijding.

Het belangrijkste is echter wel dat jij zelf de radicale keuze maakt om een mens te worden naar het beeld van God en dat je je dus afkeert van de levensstijl die God niet bedoeld heeft. Als je bevrijd wordt van een onreine geest en je blijft doorgaan met je levensstijl zonder je te bekeren, dan is er een gevaar dat die geest terugkomt met nog veel andere geesten erbij, die nog slechter zijn.

Het belangriijkste is dus jouw eigen keuze om rein te worden, om gezond en harmonieus te worden. Dat is een moeilijke keuze, omdat het kan te maken hebben met diepe genezing van je innerlijk. Maar de keuze is het belangrijkst. Er is geen genezing en bevrijding mogelijk, zolang je zelf niet de duidelijke keuze hebt gemaakt voor reinheid en zuiverheid, zoals God het bedoeld heeft. Als jij je afkeert van het verkeerde, kan God met Zijn Heilige Geest je bevrijden en kan Hij je vullen met Zijn Geest van liefde.

 

Homofilie als gevolg van goddeloosheid

 

Een derde mogelijke oorzaak voor homofilie zie je in de Bijbel vermeld. De Bijbel zegt dat God liefde is en mensen wil helpen, maar dat Hij echter Zijn liefde en hulp niet kan geven aan mensen die Hem niet erkennen. Dat is logisch. God wil mensen beschermen en redden. Maar als mensen beweren dat God niet bestaat en dat geloven in God idioot is, kan God ze niet beschermen tegen allerlei uitingen van kwaad.

Daarom heeft God mensen moeten loslaten, waardoor ze overgeleverd zijn aan allerlei onnatuurlijke verlangens. Zo laat God aan mensen zien: Je kunt wel beweren dat je Mij niet nodig hebt, maar als Ik Me van je terugtrek, zul je zien hoeveel ellende er over je heen komt. Het is als iemand die in de stromende regen naar buiten gaat en roept dat hij geen paraplu nodig heeft.

 

Hier kun je dit Bijbelgedeelte lezen. Het is best hard, maar ik geloof dat het de waarheid is. Niet omdat ik het zeg, maar omdat God het zegt in de Bijbel:

 

‘En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en de dank gebracht die Hem toekomen.

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.

Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren.

Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper, Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.

Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen' (Romeinen 1:18-32).

 

Dat zijn sterke woorden. Ik vermeld er wel bij dat ik geloof dat hier sprake is van een andere vorm van homofilie, dan in gevallen waar iemand diep getraumatiseerd is, door gebrek aan liefde of zelfs door seksueel misbruik van een ouder. Dit Bijbelgedeelte gaat over mensen die bewust God verwerpen en die daardoor Gods bescherming verliezen en worden blootgesteld aan het kwaad. Zonder God kan de mens zichzelf niet redden. De hoogmoed van de mens komt hem duur te staan. Een maatschappij die God verwerpt, gaat altijd ten onder, dat is een onvermijdelijk gevolg.

 

Alleen God kan ons redden. Alleen als we ons vernederen voor onze Schepper en Heer kunnen we verlost worden van het kwaad.

Net als een opstandig kind dat zijn ouders de deur uitstuurt en zegt: ‘Jullie bestaan niet meer voor mij. Altijd jullie regeltjes dat ik moet opruimen, dat ik geen pornofilms mag kijken, dat ik mijn zus niet mag plagen. Wat een monsters zijn jullie! Wegwezen, ik geloof niet meer in jullie. Ouders bestaan niet!’

Het kind jaagt zijn ouders weg en is aan zijn eigen dwaasheid en onvermogen overgeleverd. Hij kan geen gezond eten maken, dus vreet hij zichzelf ziek aan vettig en zoet voedsel. Het kind weet niet wat goed is voor zijn morele groei, en gaat dus kijken naar allerlei films die hem steeds perverser en gewelddadiger maken. Het kind leert geen respect voor anderen, dus slaat andere kinderen en leeft puur voor eigen voordeel.

Het kind is overgeleverd aan dwaasheid, perversie en vernietiging, omdat hij zijn ouders niet langer erkent.

Zo is de mens ook. We zijn opstandig jegens God, en willen ons eigen leven runnen … En we zijn vervolgens zonder bescherming, zonder waarheid, zonder wijsheid. We maken onze eigen wijsheid, schrijven onze eigen boeken, ontwikkelen het humanisme, hebben eigen filosofen en geleerden en we vinden onszelf rijkelijk slim genoeg om zonder God volmaakt te kunnen leven,

 

Maar de wereld gaat ten onder. Er zijn nauwelijks nog gelukkige, gezonde gezinnen te vinden, bijna elk huwelijk loopt op de klippen, mensen doen elkaar de duivel aan alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Mensen leven puur voor zichzelf. De meest gruwelijke films worden achter elkaar door in bioscopen vertoond, die zoveel angst in de harten van kinderen prenten dat ze al nachtmerries hebben, voor ze ooit met echt gevaar in hun leven zijn geconfronteerd. De gruwel grijpt om zich heen en mensen vernietigen elkaar en zichzelf. En dan roepen ze: Hoe kan God liefde zijn als we zoveel ellende hebben?

 

We hebben onze vader en moeder de deur uitgestuurd, runnen zelf het huis en zijn er nu de dupe van.

Zo zegt de Bijbel ook dat homoseksualiteit een gevolg kan zijn van het niet erkennen van God. Gods beschermende hand is niet over ons, dus we vallen ten prooi aan allerlei lusten en verlangens die God niet bedoeld heeft voor ons. Dat mensen het massaal goedpraten speelt geen rol.

 

Homofilie als gevolg van seksueel misbruik

Een vierde oorzaak van homoseksualiteit is verkrachting en seksueel misbruik. Ik ken diverse mensen die homofiel zijn geworden, nadat ze aangerand zijn door een ouder. Dat is een drama. Door een onnatuurlijke seksuele ervaring is hun seksuele ontwikkeling compleet in de war geschopt, is hun identiteit beginnen wankelen en zijn hun lichamelijke gevoelens verstoord. Ze zijn de weg kwijtgeraakt over wie ze zijn.

Mijn ervaring is dat veel homoseksuelen op een overdreven manier bezig zijn met seksueel genot.

Het is dan ook gevaarlijk om jonge kinderen in handen te geven van dat soort mensen. In de rooms-katholieke kerk zien we dat homofilie gruwelijke schade heeft aangericht. Voor een groot deel omdat de oudere mannen zich vergrepen aan de jongeren. Velen die seksueel misbruikt werden, raakten hierdoor uit hun gezonde evenwicht en gingen helaas dezelfde weg op.

Mijn homofiele ooms zeiden dat ze de homo-wereld afschuwelijk vonden, omdat het volgens hen een wereld is waarin iedereen elkaars partner probeert te stelen en mensen om de haverklap met elkaar het bed in duiken. Dat is niet gezond. Als iemand zo door overdreven lusten gedreven wordt, is het gevaar groter dat zo iemand zich op zeker ogenblik vergrijpt aan een kind dat kwetsbaar is.

 

Homofilie als gevolg van pornoverslaving

 

Een volgende oorzaak voor homoseksualiteit is de verslaving die velen hebben aan pornografie. God heeft seks als een kostbaar geschenk gemaakt, maar de Bijbel zegt dat de duisternis, die ook satan of de duivel wordt genoemd, eropuit is om alles wat God ons geeft te stelen en te vernietigen. De duivel heeft geen liefde in zich, en wil liefde roven van mensen. Hij wil mensen dus verslaafd maken aan seks zonder liefde.

 

Het gaat dan alleen maar om jezelf, je ervaart geen greintje liefde, geborgenheid, respect, tederheid of wat dan ook. 

Het gaat puur om de leugen die je voor je ogen ziet, van iemand die voor de camera doet alsof ze geniet en die daar vet voor betaald wordt en jij die in die leugen meegaat door puur zelfgericht genot. Dat is niet alleen compleet zonder liefde, het kan liefde ook vernietigen. Want je wordt een zelfgericht en op lust gericht mens, die alleen leeft voor eigen bevrediging. Aangezien het niet langer om liefde en intimiteit draait, maar puur gaat om het dierlijke genot, zijn er velen die de stap zetten van heteroseksuele naar homoseksuele activiteit, omdat ze meer genot zoeken.

 

Homofilie als gevolg van leugens

Mensen die van nature wat gevoeliger zijn, worden helaas soms ten onrechte uitgescholden voor ‘homo’. Niet elke jongen is zo stoer als anderen. God heeft sommige jongens juist heel gevoelig gemaakt, zoals koning David die er niet zo krachtig uit zag als zijn ruige broers. Maar God koos de jonge en kwetsbare David wel uit als koning van Gods volk! David zat in zijn eentje te tokkelen op zijn harp, bij de schaapjes en zong mooie en emotionele liedjes. David huilde regelmatig als hij verdriet had en kon maar niet begrijpen waarom mensen zo slecht zijn.

David had een open en gevoelig hart voor het hart van God.

Was hij daarom een mietje? Nee, want hij leefde dicht bij God en kreeg van God een diepe innerlijke identiteit en een sterke zekerheid in de nabijheid en hulp van zijn grote God. Op kritieke momenten bleek de gevoelige David juist veel moediger te zijn dan de vele ruige macho-mannen van het leger. Niemand durfde de reus Goliath te lijf te gaan, maar David kende, door zijn kwetsbare intimiteit met God, zijn grote Held zo goed, dat hij wist dat God hem zou helpen.

 

De Geest van God werkte met grote kracht in de kwetsbare David en gebruikte hem als held om het volk van God te bevrijden.

Als David echter geen intieme relatie met God had gehad, was hij misschien ontwricht geraakt in zijn identiteit. Dan hadden zijn stoere, ruwe broers hem misschien wel dag na dag geplaagd: 'Jij zwakkeling, jij softie, jij mietje, je bent een homo, hahaha!’ Dat kan iemand op den duur een verkeerde kant uitsturen.

De wereld waarin we leven is vaak hard, meedogenloos, ongevoelig, oppervlakkig, op geld en macht belust, vol oneerlijkheid en haat, bitter en koud. Gevoelige jongens en mannen zoeken dan soms hun troost bij elkaar. Als anderen hen bovendien wijsmaken dat ze homo zijn, dan moeten ze dat maar geloven. Maar het is een leugen.

 

God is ook heel gevoelig, kwetsbaar, artistiek, muzikaal en poëtisch, maar Hij is ook vol macht en kracht!

Zacht, gevoelig en kwetsbaar zijn is geen zwakte, het is juist een geweldige kracht. God wil daarom mannen en vrouwen die extra gevoelig zijn, genezen door Zijn liefde en bevestiging en je vrijmaken van de leugens over je identiteit.

 

De weg naar heelheid in Jezus Christus

Er zijn dus diverse oorzaken voor homoseksualiteit. Voor elk van deze gevallen geldt echter heel duidelijk: God is je Verlosser, je Genezer, je Bevrijder. Hij is gespecialiseerd in het recht maken wat krom is, gezond te maken van wat ziek is, leugens te verbreken door waarheid, gebondenheid te veranderen in vrijheid. Daarom stuurde Hij Jezus Christus, als de Redder van de mensheid.

 

Hier kun je alles lezen over de redding die God brengt, door Jezus Christus. 

Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van het kwaad. We hebben Jezus Christus echt nodig. Niet Jezus zoals je Hem in de meeste kerken ziet: een menselijke, strak geprogrammeerde godsdienst, waarbij je alleen verstandelijk in Hem gelooft. Neen, je hebt Jezus Christus als Persoon nodig in je leven.

 

We hebben Zijn levensveranderende kracht nodig, Zijn bevrijdende waarheid en Zijn genezende liefde, die Hij ons geeft door de Heilige Geest.

We hebben daarom ook de vervulling met de Heilige Geest nodig, want het is de Geest van God Die ons op een levensechte manier laat ervaren Wie Jezus Christus is. De Heilige Geest maakt ons innerlijk volkomen nieuw en zorgt dat we als kind van God herboren worden.

Natuurlijk kunnen Jezus Christus en de Heilige Geest niets doen, voor we ons zelf bewust afkeren van homofilie. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als we halfslachtig zijn in onze beslissingen kan er geen genezing komen. Een wolf overwin je niet door lief tegen hem te praten, maar door met al je kracht te vechten en hem weg te jagen – en weg te houden.

Bekering is dus de absolute vereiste. Alleen als iemand zich met hart en ziel afkeert van iets dat zo diep kan zitten als homofilie, is er overwinning mogelijk. Bekering is de basis van het leven met God. Diepe ommekeer, van het oude leven naar God toe. Dat is soms heel moeilijk, maar het is absoluut de vereiste. Een alcoholverslaafde overwint zijn gebondenheid ook niet door af en toe nog eens te lonken naar een glaasje cognac, maar alleen door consequent te zijn, wat soms heel pijnlijk is. Maar bevrijding is dan wel het uiteindelijke gevolg.

 

Het veranderen van diepgewortelde denkwijzen, gevoelens en andere patronen kan soms wat tijd nodig hebben, maar als je niet opgeeft, lukt het altijd.

Zoals ik heb uitgelegd is het altijd een goed idee om ook bevrijdingsgebed te zoeken, bij christenen die in de kracht van de Heilige Geest leven. Onreine geesten zijn een bekende realiteit in alle culturen van de wereld, door alle tijden heen. Het is alleen in het moderne westen dat men is beginnen zeggen dat alleen wat we verstandelijk kunnen bevatten waarheid is. Dat is dwaasheid. Psychiaters komen er steeds meer achter dat mensen kunnen worden geplaagd door geestelijke machten die hen kwellen met stemmen in hun hoofd, onnatuurlijke neigingen, vreselijke gedachten, enz. Je ziet het trouwens ook meer en meer in films. Je kunt het ontkennen maar de werkelijkheid blijft gewoon bestaan.

 

Samenvatting: Hoe word je verlost van homofilie?

 

1) Besef dat God man en vrouw samen schiep als uitdrukking van Wie Hijzelf is. In het Engels zeggen ze: ‘God created Adam and Eve, not Adam and Steve.’ Man en vrouw vullen elkaar aan.

2) Gods plan voor de mens is een gezond en gelukkig gezin. Je eigen kinderen, je eigen gezin, je eigen nageslacht is de grootste rijkdom die een mens zich kan wensen.

3) God is vol liefde en wil je helpen. Hij is de Schepper en Hij is de Herschepper Die ons innerlijk vernieuwt.

4) Besef dat God je wil bevrijden, maar dat jij de keuze moet maken. Bekering is de belangrijkste stap.

5) Keer je met hart en ziel tot Jezus Christus en zoek gezonde gelovigen bij wie je merkt dat Jezus Christus echt aanwezig is. Zoek geen religie en menselijke programma’s, want zonder de realiteit van de Persoon van Jezus Christus kun je niet vrij worden. We hebben Jezus Christus Zelf nodig, geen religie over Hem. Zie je het verschil?

6) Laat betrouwbare christenen voor je bidden, opdat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Meer over vervulling met de Heilige Geest vind je hier.

7) Laat christenen bidden voor bevrijding. Zoek ook hiervoor christenen die echt in de kracht van Jezus Christus functioneren. Veel christenen geloven helaas niet in bevrijding, wat een drama is, want mensen worden zodoende niet bevrijd.

8) Laat je hart vullen met de liefde van God. Hier vind je enkele online preken waarin je God hoort spreken, over Zijn grote liefde voor jou. Dit is een belangrijke sleutel. Neem de tijd om regelmatig te luisteren naar deze woorden, die je innerlijk zullen vullen met de liefde van God.

 

Ik wens je veel sterkte en vrede toe. Besef dat Jezus Christus zegt dat Hij gekomen is, niet om te veroordelen, maar om te behouden. Om het zieke te genezen en om zondaars te verlossen. God is niet tegen jou, Hij is voor jou. Hij is trouw en Hij wil je helpen om het geluk en de vrijheid te vinden, die Hij voor je bedoeld heeft.

 

 

Reageren?

Heb je vragen of zou je met iemand van gedachten willen wisselen of wil je je hart luchten? Je bent welkom om ons een berichtje te sturen of te bellen voor een gesprek..