Anonimiteit gewaarborgd

Anonimiteit gewaarborgd

De Bijbel roept ons op om niet onvriendelijk of negatief kritisch over een ander te spreken. Dat geldt in het bijzonder voor de hulpverleners of pastoraal medewerkers aan wie veel wordt toevertrouwd. Wat mensen met onze pastoraal medewerkers of hulpverleners bespreken, mag nooit in gesprekken met derden worden doorgegeven, tenzij de hulpvrager daar nadrukkelijk toestemming voor geeft

.  

Vertrouwelijke informatie mag nooit openbaar worden gemaakt. Daarom is vertrouwelijkheid een belangrijk gegeven in de pastorale hulpverlening (vgl. Spreuken 11:13; 25:9). Een hulpvrager moet zich veilig weten in het contact. Dat is een basisvoorwaarde om tot een goede hulpverleningsrelatie te komen. Als Regiopastor hebben we een plicht tot geheimhouding,

 

dus de communicatie blijft tussen jou en ons.

Vertrouwelijk Bescherming van de privacy van onze relaties is zeer belangrijk voor Regiopastor. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor zover er op Regiopastor wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing kunnen zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. 

 

Dus tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk jouw toestemming hebt verleend, worden je gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten of beschikbaar gesteld aan derden. Onze website kun je anoniem bezoeken. Wij leggen geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site en we gebruiken geen cookies.