Ik wil God leren kennen

Ik wil God leren kennen

Ik wil God leren kennen! Jezus in je leven ...

Wie Hem ontvangen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden (Johannes 1:12).

Door in Jezus te geloven word je een kind van God. Via Jezus kun je God leren kennen! Het is dan ook geweldig als je besluit om Jezus ruimte te geven in je leven.

Wat is geloven in God eigenlijk? Geloof heeft alles te maken met vertrouwen en overgave. Geloven is een hartskeuze. Geloof kun je uitspreken door je mond/stem.

'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered' Romeinen 10:9.

 

 

Geloof redt, niet je daden

Je wordt geen kind van God door hoe goed of slecht je leeft. Je wordt een kind van God door geloof in Jezus.

'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is' Romeinen 5:1-2.

 

 

Cadeau

Ons gebed voor jou is dat je Jezus leert kennen als jouw Redder en Vriend. Zijn leven en dood zijn het grootste cadeau van liefde dat de wereld ooit zal zien: het enige dat jij hoeft te doen is dit cadeau aannemen.

Gebed

Hoe kun je je geloof in Jezus uitspreken? Je kunt bijvoorbeeld een gebed bidden:

'Heer Jezus, ik heb U nodig. Uw vergeving en genade heb ik nodig.

Dank U wel voor Uw ongelooflijke liefde. Dank U wel dat U aan het kruis voor al mijn zonden heeft betaald. Ik geloof dat U mijn Heer en Redder bent.

Ik geloof dat U Jezus, de Zoon van God bent. Dank U wel dat ik eeuwig mag leven met U. Ik ben een kind van U geworden. Dat betekent dat U in mij leeft. Ik hoor bij U en ik wil mijn leven met U leven. Amen.'

 

Jezus leren kennen 

Heb je bovenstaand gebed gebeden? Gefeliciteerd! Je hebt nieuw leven ontvangen. Je bent een kind van God geworden. Welkom in Gods gezin! Heb je het gebed niet gebeden, vind je het lastig? Don't worry, God is trouw. Hij kijkt met verlangen en liefde uit naar het moment dat jij komt.

We willen je aanmoedigen om Jezus beter te leren kennen. Dan ga je meer en meer ontdekken hoe groot de liefde van God voor jou is. Deze genade van God is de kracht waardoor je leven ten goede zal ontwikkelen.

We willen je ook aanmoedigen om je keuze voor Jezus te delen met mensen om je heen. Je kunt op deze site eventueel zoeken naar een kerk of gemeente in jouw omgeving.

 

 

 

Reageren?

Wij willen je ook aanmoedigen om je keuze voor Jezus te delen door ons reactieformulier in te vullen, dan krijg je een persoonlijke reactie van ons.