Naar de kerk?

Naar de kerk?

Is het nodig naar de kerk te gaan?

Om te geloven is het toch niet nodig om naar de kerk te gaan? Je kunt toch ook thuis geloven in Jezus en proberen om een goed leven te leiden?

Het is waar: geloven kun je overal. Dit betekent echter niet dat kerkgang overbodig is. God heeft Zijn kinderen een gezin gegeven: de gemeente of de kerk. De gelovigen in Jezus Christus vormen met elkaar een gemeenschap.

 

Deel van een lichaam

Geloven is een persoonlijk iets. Een ander kan dit niet in jouw plaats doen. Je bent echter niet in je eentje kind van God. Kinderen horen bij een gezin. Als gelovigen in Jezus Christus maken we deel uit van Zijn lichaam. 'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus' (1 Korintiërs 12:12).

Waarom ga je naar de kerk?

Je komt als gelovigen bij elkaar om – samen God te danken – Hem te eren in het zingen van liederen – het woord van God te horen – samen te bidden – elkaar te bemoedigen – elkaar te vermanen. De kerk is een werkplaats: je kunt er groeien in je persoonlijk geloof en groeien in de omgang met elkaar.

 

Taak

Je gaat niet alleen naar de kerk om te ontvangen. De kerk wordt zoals gezegd vergeleken met een lichaam. Alle lichaamsdelen zijn nodig. Jij hebt ook een functie gekregen. Jouw bijdrage is belangrijk voor het goed functioneren. 'Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend' (Romeinen 12:4-6 Het Boek).

Lief en leed

'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde' (1 Korintiërs 12:26). Je bent betrokken op elkaar en leeft met elkaar mee. Je leert de opdracht die Jezus gegeven heeft: 'Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben' (Johannes 13:34).

 

De volmaakte kerk?

Geen enkele kerk is perfect. Elke kerk kent zijn problemen en tekortkomingen. Ben je teleurgesteld in medegelovigen? De kerk bestaat uit onvolmaakte mensen zoals jij en ik. Jezus Christus is gekomen om zondaren te redden en hen te leren leven vanuit Hem. Dit gaat met vallen en opstaan. Het is een leerproces, waarin we elkaar helpen. 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efeziërs 4:32).

Trouw

'Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen' (Hebreeën 10:24-25). Als je niet naar de kerk gaat, doe je jezelf en anderen tekort. Je hebt elkaar nodig juist in de tijd dat we toeleven naar de wederkomst van Jezus Christus.

 

Reageren?

Heb je vragen of zou je met iemand van gedachten willen wisselen of wil je je hart luchten? Je bent welkom om ons een berichtje te sturen of te bellen voor een gesprek.

 

Zoek je een kerk?

Ben je op zoek naar een kerk? Kijk dan op deze site deelnemende 'kerken' wat er bij jou in de buurt is. Ga de uitdaging aan op zondagmorgen een dienst bij te wonen en contact te leggen. https://www.regiopastor.nl/ons-team/deelnemende-kerken/