Ondersteun ons met een gift

Regiopastor is een initiatief zonder winstoogmerk. Wij zijn afhankelijk van giften en ondersteuning. Door ons financieel te ondersteunen maak je het mede mogelijk dat wij onze telefonische hulplijn kunnen houden. Bankgegevens: 

o.v.v: Donatie online hulp Regiopastor